Vereniging

Kliché (Kunst, Literatuur, Interdisciplinair, Communicatie, Historie, ét cetera) is de studievereniging voor alle bachelor, pre-master en master studenten van de afdelingen Kunst & Cultuur, Literatuur & Cultuur en Taal & Communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook studenten van de voormalige Faculteit der Letteren en huidige Faculteit der Geesteswetenschappen (inclusief keuzevak studenten) kunnen lid worden.

Kliché organiseert verschillende activiteiten die zowel verdieping als verbreding geven aan je studie en die de band tussen studenten, docenten en alumni versterken. De studie-inhoudelijke excursies staan altijd onder leiding van experts. Naast deze excursies worden er filmavonden georganiseerd en is er jaarlijks een studiereis naar het buitenland. Er zijn ook activiteiten met een sociaal karakter, zoals bezoeken aan balletvoorstellingen, bonte avonden en borrels. Als lid van Kliché krijg je uiteraard flinke korting op je studieliteratuur. Word lid en leer op een gezellige manier je medestudenten beter kennen!


Verenigingsstructuur 

Bestuur
Het Kliché bestuur bestaat uit vier studenten. Zij leiden de vereniging gedurende het hele collegejaar, sturen de commissies aan en zijn als vertegenwoordiger aanwezig tijdens facultaire plechtigheden, zoals de propedeuse- en bachelor uitreikingen, de opening van het academisch jaar en de dies-viering van de Universiteit. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Een aantal keer per jaar wordt er een ALV gehouden.

Commissies
De commissies bestaan uit leden van de vereniging die zich inzetten voor de organisatie van de evenementen en activiteiten van Kliché. Leden kunnen voor een (of meerdere) commissie(s) solliciteren.

Reünistschap
Kliché kent een mooie geschiedenis vol interessante sprekers, reizen, excursies en bezoeken. We hechten waarde aan onze reünisten en hun kennis en ervaringen. Door middel van een reünistenvereniging wil Kliché het verleden waarborgen en contacten leggen voor de toekomst. Zie het kopje Reünisten voor meer informatie of klik hier om direct reünist te worden.

Oud-besturen
Een overzicht van de oud-besturen van Kliché, Kitsch en Wilde is te vinden op onze website onder Oud-Besturen.