Reünisten

Reünistschap
Zonder verleden geen heden. Kliché kent een mooie geschiedenis vol interessante sprekers, reizen, excursies en bezoeken. We hechten waarde aan onze reünisten en hun kennis en ervaringen. De voorwaarden om reünist van Kliché te worden zijn dat u alumnus bent bij de Faculteit der Letteren of Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit en lid-af bent bij Kliché.

Door middel van een reünistenvereniging wil Kliché het verleden waarborgen en contacten leggen voor de toekomst. Voortaan zullen er jaarlijks activiteiten worden georganiseerd voor oud-leden. Als reünist wordt u op de hoogte gehouden van deze activiteiten.

Inschrijven voor de reünistenvereniging kan door het invullen van het inschrijfformulier op de website, te vinden onder het kopje Reünist worden.

Oud-besturen
Een overzicht van de oud-besturen van Kliché, Kitsch en Wilde is te vinden op onze website onder Oud-Besturen.

“Borrelen is netwerken, is net werken”.